Πληρωμή

Η προκαταβολή για την κράτησή σας ανέρχεται στο 25% του συνολικού κόστους διαμονής, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μιας ημέρας.

Πολιτική ακυρώσεων

Άφιξη μετά τις 14:00
Αναχώρηση πριν τις 12:00
• Αν η ακύρωση γίνει 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή επιστρέφεται στον πελάτη.
• Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 21 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται στον πελάτη.
• Σε περίπτωση ακύρωσης κατά την παραμονή, ο πελάτης θα πρέπει να αποζημιώσει την εταιρεία με το 50% του κόστους για την υπόλοιπη περίοδο παραμονής.